Kontrola instalacji

Kontakt

(+48) 791 444-033

Kontrola szczelności instalacji gazowych

Regularna kontrola instalacji gazowej zapewnia, że instalacja w danym obiekcie jest szczelna.

Kontrola prawidłowości użytkowania i stanu technicznego instalacji gazowych została określona jako obowiązek podmiotów odpowiedzialnych za obiekt w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.). Wytyczne i zasady takiej kontroli określono w art. 62 ust 1 pkt 1 lit. c: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Osiemnaście lat obecności na rynku usług kominiarskich oraz przebyte szkolenia w zakresie nowych technologii. Posiadamy nowoczesny sprzęt  oraz niezbędne uprawnienia w zakresie wszelkich usług kominiarskich a także gazowych. Wydajemy opinie oraz przeprowadzamy kontrole instalacji gazowych. Nasze usługi świadczymy na terenie Warszawy i okolic.