Udrażnianie

Kontakt

(+48) 791 444-033

Czyszczenie, udrażnianie przewodów kominowych

Proces pozwala bezpiecznie odprowadzić uboczne produkty procesu ogrzewania i zapewnić im właściwą wentylację.

Zakres badania technicznego- kontroli przewodów kominowych powinien obejmować:
  • inspekcję drożności przewodów kominowych,
  • sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń grzewczych w tym: liczbę  i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych, palenisk gazowych lub węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego, stan techniczny drzwiczek rewizyjnych, stan techniczny łączników, rur zapiecowych, prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej), sprawdzenie czy zapewniony jest dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do poprawnej cyrkulacji powietrza w lokalu, sprawdzenie czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy, gdy są tam paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej,
  • wykrywanie prawidłowości ciągu kominowego,
  • diagnozę stanu technicznego kominów ponad dachem w tym: głowic kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych, poprawności wylotów przewodów,
  • badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego: włazów, drabin, ankrów, itp., ław kominiarskich,
  • kontrolę szczelności przewodów kominowych,
  • ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Osiemnaście lat obecności na rynku usług kominiarskich oraz przebyte szkolenia w zakresie nowych technologii. Posiadamy nowoczesny sprzęt  oraz niezbędne uprawnienia w zakresie wszelkich usług kominiarskich a także gazowych. Wydajemy opinie oraz przeprowadzamy kontrole instalacji gazowych. Nasze usługi świadczymy na terenie Warszawy i okolic.